Heuristic Test Strategy Model là một mô hình (pattern) chuyên dùng để thiết kế ra một chiến dịch kiểm thử (Test Strategy). Vậy mô hình này có sức mạnh như thế nào, mà lại được sử dụng phổ biến như vậy. Hôm nay, hãy cùng DTH Share phân tích mô hình này nhé.

Heuristic Test Strategy Model

Định nghĩa về Heuristic Test Strategy Model

Heuristic Test Strategy Model là một tập hợp các mẫu thiết kế chiến lược kiểm thử, mục đích rõ nét nhất của mô hình này là để nhắc nhở người kiểm thử (Tester) về những gì họ nên suy nghĩ đến khi họ tạo test case.

Ngoài ra, mô hình này được tạo ra với mục đích có thể được tùy chỉnh và sử dụng để tạo điều kiện trao đổi và tự học trực tiếp giữa những người thử nghiệm chuyên nghiệp.

Các yếu tố cấu thành nên Heuristic Test Strategy Model

Image heuristic test strategy model

Project Environment

Project Environment bao gồm các tài nguyên (resources), ràng buộc (constraints) và các yếu tố khác trong dự án có thể duy trì hoặc ngốn kiểm thử của chúng ta. Đôi khi một người kiểm thử phải thách thức những ràng buộc, và đôi khi phải chấp nhận chúng.

Product Elements

Product Elements là những thứ bạn định kiểm thử. Phần mềm thì sẽ rất phức tạp và không thể chạm được (invisble). Để có một bài kiểm thử có thể bao quát cả phần mềm là một điều rất quan trọng.

Quality Criteria

Trong Heuristic Test Strategy Model, Quality Criteria là các quy tắc (rule), giá trị (value) và nguồn (source) cho phép bạn làm người kiểm thử để xác định xem sản phẩm có vấn đề hay không. Tiêu chí chất lượng đa chiều và thường bị ẩn hoặc tự mâu thuẫn.

Test Techniques

Test Techniques là các chuẩn đoán để tạo các bài Test. Tất cả các kỹ thuật liên quan đến một số loại phân tích môi trường dự án, các yếu tố sản phẩm và các tiêu chí chất lượng.

Perceived Quality

Perceived Quality là kết quả của quá trình kiểm thử. Chúng ta không bao giờ có thể biết chất lượng “thực tế” của sản phẩm phần mềm, nhưng thông qua việc áp dụng nhiều thử nghiệm khác nhau, chúng ta có thể đánh giá thông tin về nó.

theo http://www.satisfice.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here