Số nguyên tố là gì, mà tại sao trong những bài kiểm tra, hay thi học kỳ đều hỏi về nó. Ngày hôm nay, cùng DTH Share đi phân tích và tìm hiểu về con số này, và cũng như là viết một hàm kiểm tra “con số” trong c#.

prime number, số nguyên tố, số nguyên tố là gì, code kiểm tra số nguyên tố, số nguyên tố trong c#

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố (tiếng anh: Prime number), là các con số nguyên dương lớn hơn 1. Kèm theo việc, con số ấy chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó.

Lưu ý: Số 1 không phải số nguyên tố

Bảng số nguyên tố từ 0 đến 1000

Dưới đây cung cấp một bản đầy đủ các số được xem là nguyên tố từ 0 đến 1000

ảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000, Bảng số nguyên tố từ 0 => 1000, Số nguyên tố, Prime number

Viết hàm kiểm tra số nguyên tố trong c#

Ta hãy đi từ một đề bài để có thể dễ hình dung hơn về hàm ta sẽ viết

Đề bài

Nhập một số nguyên dương (n) vào, kiểm tra số được nhập vào có phải số nguyên tố hay không?

Nếu các bạn đang là sinh viên năm 1, học lập trình căn bản thì đây chính là một trong những bài tập được nhiều giảng viên của bạn cho nhất.

Đây là một bài tập đơn giản giúp rèn luyện tư duy logic của bạn và đây cũng có thể được đem ra để trở thành một trong những bài kiểm tra hay thi học kỳ.

Phân tích đề bài và chuẩn bị Project

Đầu tiên, hãy tạo một project và đặt tên là prime_number, Visual Studio sẽ import cho các bạn các thư viện + các namespace cũng như Class tương ứng.

Kế tiếp, hãy tạo một hàm ở ngoài hàm Main để tránh làm rối hàm Main, ta có thể đặt tên nó là is_prime_number (hoặc tên khác theo ý các bạn). Có tham biến kiểu int, “n” là số cần kiểm tra được người dùng nhập vào.

Hãy luôn nhớ là phải cho vào try {} catch {} để tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra.

Viết hàm kiểm tra số nguyên tố trong c#

Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị, chúng ta hãy đi từ việc định nghĩa mà tìm ra được nguyên tắc của nó.

“Chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó”

Vậy điều này cho thấy, bất kỳ khi một số nào chia hết cho 1 và chia hết cho chính nó nhưng vậy nếu như con số ấy có thể chia hết cho một số bất kỳ khác chính nó và 1, thì đây không phải là số nguyên tố.

Dựa trên tính chất trên, ta có thể cho một vòng lặp (có thể sử dụng vòng for) từ 2 (bắt đầu từ số đầu tiên lớn hơn 1) cho đến n – 1 (n là số cần kiểm tra).

Và cho một if để kiểm tra nếu n (số cần kiểm tra) chia hết cho bất kỳ số nào trong vòng lặp thì ta sẽ biết rằng số đó không đủ điều kiện để trở thành một prime number.

Ta có thể cho thêm 1 điều kiện nếu như người dùng nhập số nguyên âm, hoặc 1 thì ta sẽ cho return false.

Lưu ý: Bất kỳ số nguyên nào cũng có thể chia hết cho 1 và chính nó, do đó ta chỉ cần tìm con số nào có thể chia hết cho số khác 1 và chính nó, nên chỉ cần chạy từ số đầu tiên lớn hơn 1 (số 2) tới n – 1.

Demo

Ở hàm Main, các bạn có thể thêm các câu lệnh để cho phép người dùng nhập vào một số bất kỳ, sau đó truyền nó vào hàm is_prime_number để kiểm tra và nhận dữ liệu là true hoặc false.

Các bạn có thể tham khảo code sau đây:

Sau đó, ta có thể chạy code để kiểm tra, chúng mình sẽ nhập vào số 6 xem kết quả như thế nào.

prime number, số nguyên tố, số nguyên tố là gì, code kiểm tra số nguyên tố, số nguyên tố trong c#

Hãy code, và chạy và test các kết quả như 7,8,23 xem đó có phải là một prime number không.

Full Source Code và Git

full source code:

link git: https://github.com/dthshare-code/prime-number.git

Ngoài ra còn cung cấp các code về C# căn bản khác:

DTH Share mong rằng, những code tham khảo này, giúp ích được cho các bạn.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here